Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2019

fairlady
22:40
Wszystko, co nowe, jest funta kłaków z odpływu kanalizacyjnego niewarte.
fairlady
21:04
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
fairlady
18:04
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
fairlady
18:03
Przychylam się do opinii, że są dwa dni, którymi nie należy się przejmować. To wczoraj i jutro.
— Maria Czubaszek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso
fairlady
18:00
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viana-zakrecie na-zakrecie
fairlady
17:59
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromlovvie lovvie viaobnoxious obnoxious

January 24 2018

fairlady
19:11
January 1st 2018 is a Monday. A fresh week, a fresh month and a fresh year. If you want to start over I don’t think you can possibly find a better time.
fairlady
19:11
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viadziza dziza
fairlady
19:11
8950 5a32 500
Reposted fromoll oll viadoubleespresso doubleespresso
fairlady
19:06
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamadda madda
fairlady
19:06

Home isn’t where you’re from, it’s where you find light when all grows dark.

— Pierce Brown
Reposted fromumorusana umorusana viamadda madda
fairlady
19:05
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
fairlady
19:03
Życie jest krótkie, a człowiek się kłóci o bzdety. Dziś myślę: „Po co?”. Trzeba było mówić więcej dobrych słów. Zostaje żal do siebie i czasu.
— Franciszek Pieczka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadziza dziza

November 24 2017

fairlady
11:26

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viasewinglover sewinglover
fairlady
11:25
Ze zdumieniem słuchałam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natychmiast opowiedzieć innej kobiecie” i „żeby zdradzić nie trzeba wcale wychodzić z domu, bo wystarczy mieć telefon lub dostęp do Internetu.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromzyta zyta viasewinglover sewinglover
fairlady
11:22
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane vialittle-things little-things

October 12 2017

fairlady
18:00
Nikt nie wydaje się bardziej obcy niż ktoś, kogo się kiedyś kochało.
— Erich Maria Remarque
fairlady
17:59

Człowiek z powyłamywanymi myślami.
— Ochocki, Vithren, świecidełko
Reposted fromcupofcinamon cupofcinamon viazmora zmora
fairlady
17:45
2467 7d55 500
wyrzuty sumienia
Reposted fromlynka lynka vialittle-things little-things
fairlady
17:43

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaKahlua Kahlua
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl